ΑΜΟΝ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΛΑΜΠΡΟΝ
ΕΦΟΤΑΞΕΣ ΑΡΝΟΠΟΝ
ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΟΝ Κ'ΕΛΑ ΚΟΝΕΠΣΟΝ
ΚΑΙ ΣΕΜΟΝ Τ'ΕΝΚΑΛΙΟΠΟΝ

ΡΕΦΡΕΝ
ΓΙΑ ΤΕΣΕΝ ΤΗΝ ΕΜΟΡΦΟΝ
ΤΟ ΚΑΡΔΟΠΟΜ ΛΙΕΤΕ
ΕΜΟΡΦΟΝ ΑΜΟΝ ΕΣΕΝ
ΣΟΝ ΚΟΣΜΟΝ Κ'ΕΒΡΙΕΤΕ

ΚΑΙ ΑΠΑΝ ΣΗΝ ΑΚΡΑ ΤΗ ΧΩΡΗ
Σ'ΕΝΑΝ ΚΑΛΟΝ ΜΕΡΕΑ
ΕΓΟ Κ ΕΣΥ ΘΑ ΧΤΗΖΟΥΜΕ
ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ ΦΟΛΕΑΝ

ΡΕΦΡΕΝ

ΑΡΝΗΜ' ΤΑ ΜΑΓΛΑΣ ΝΑ ΦΙΛΟ
ΤΑ ΣΙΛΙΑΣ ΝΑ ΒΟΥΚΟΥΜΕ
ΚΑΙ Σ'ΕΜΟΡΦΟΝ Τ'ΕΝΓΑΛΙΟΠΟ Σ'
ΝΑ ΚΟΙΜΕ ΚΑΙ ΚΟΙΜΟΥΜΕ

ΡΕΦΡΕΝ

ΚΑΙ ΚΟΡΗ ΜΕ Τ'ΕΝΑΝ ΦΙΛΕΜΑΝ
ΤΟ ΜΑΓΛΟΣ ΚΙ'ΤΕΛΙΤΕ
ΕΝΑΝ ΤΟ ΜΑΓΛΟΣ ΔΩΣ ΕΜΕΝ
ΚΑΙ Τ'ΑΛΛΟ ΕΣΕΝ ΚΑΝΙΤΕ

ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΝ ΕΙΣΑΙ
ΚΑΙ ΤΙΝΑΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣΑΙ
ΓΟΜΑΤΟΝ ΕΝ ΑΣΕΙΝ ΣΕΒΤΑΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤ ΝΤΟ ΚΟΙΣΑΙ

ΡΕΦΡΕΝ

ΕΣΟΝΙΕΝ ΝΤΟ ΘΑ'ΦΤΑΜΕ
ΠΟΥΛΗΜ ΣΟ ΚΙΛΚΙΣ ΘΑ ΠΑΜΕ
ΑΕΤΣ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΕΜΟΡΦΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΘ ΕΦΤΑΜΕ

ΚΑΙΝ' ΕΚΑΘΟΥΜΝΕ ΚΑΙ ΟΡΙΑΖΑ
ΠΑΝΤΑ ΤΕΣΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΑΣ
ΤΙΔΕΝ ΑΛΛΟ ΠΟΥΛΗΜ ΚΕΛΑΖΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΟ ΜΑΤΙΑΣ

ΡΕΦΡΕΝ

Go to top

Please consider supporting PontosWorld.com

Amount