Εna Tragoudi Apo Tin Ofi

O ilo hordare tarazume
Ela aspam e batsi gobre mi malazume

So horiyo mereya da batside areya
Opis te pominan bal ine bola baleya
Ekseve o yazbasis ne ghvenum si yanika
Na muslumanizo se e romeya Panika

E patsi ya horepson ya siso to merayas
Traghodiyas bal ipe as akugho di laliyas
Ekapses tin kardiyam E patsi, e Hanife
Paragalo don cirim na ftay esene nife