Εμείς είμες Tραντέλλενοι

 Εμείς είμες τραντέλλενοι,
Ρωμέικα παλικάρια.
Τραντέλλενοι, τραντέλλενοι,
αμόν τα λεοντάρια.

Τραντέλλενοι, τραντέλλενοι,
αμόν τ' άγρα θερία.
Τράντα φοράς ο θάνατον
για την Ελευθερία.

Τραντέλλενοι, τραντέλλενοι,
ζούμες με την ελπίδα
Και με την πίστην τη Χριστού
κρατούμες την πατρίδα.