Εκδηλώσεις στη Σύρο

Ο σύλλογος Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου , στο πλαίσιο του 5ου σεμιναρίου ιστορίας και λαογραφίας, πρόκειται να διοργανώσει εκδηλώσεις για το καλοκαίρι του 2015 με θέμα <<Ο Θρακιώτης αρχαιολόγος και τα εν Συρίη** μυστικά>> με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Exile and Massacre: Stanoz and Ayaş 1915

While researching the Ottoman press within the years 1918-19 it is also necessary to evaluate the Armenian press of Istanbul. However the Armenian press of that period has not been cared for sufficiently up to the present and has not been evaluated in detail. The Armenian press broadcasted many publications about the Genocide within the postwar period and gave important information to the public.

The Water Diviner Protest

Greeks, Armenians and Assyrians worldwide have reacted angrily to the Russell Crowe film The Water Diviner. In his directorial debut, Crowe along with screenwriters Andrew Anastasios and Andrew Knight, depict Turks in the post-war period 1919-1920 as victims, while depicting Greeks as satanic and barbarous.

Concert: Pontus, of yesterday and today

Quite often Pontic culture is presented in a way that only Pontic Greeks themselves can relate to. In an attempt to break away from this, the University of Patra in Greece, under the stewardship of Ioannis Haritantis, will present a concert that will showcase the culture of Pontus in a way that the rest of the world can relate to. The concert can be followed LIVE online at the following link

Saint Basil of Caesarea

Saint Basil the Great of Caesarea was born in Pontus in 330AD. Basil was born into a wealthy Greek family and is known for giving away all his possessions to the poor, underprivileged and to children. In Greek tradition he brings gifts to children on January 1 (St. Basil's Day).

Melbourne's fractious Pontic clubs

Opinion | One thing inherently clear when it comes to Pontians in Melbourne is that they are more divided now than they have ever been This opinion piece is based on the Pontic Greek clubs 'syllogi' of Melbourne, but let me mention briefly the body which represents all Pontic clubs in Australia, the federation(s).

Jason Church

At Cape Jason (Grk: Ιασώνειον, Trk: Yason Burnu), along one of the most picturesque locations on the Black Sea coast between Fatsa and Ordu, is a Greek Orthodox church, the Jason Church (Yason Kilisesi). The place is named after Jason who moored his vessel (the Argo) here with his Argonauts on their voyage to find the Golden Fleece.

Τ'Αρζά-Κοτα

Εείν τα χρόν(ε)α είχαν ατάτ1' κ'επαρακάλ'ναν 'ς σο τζαχ' κεικά τον άγιον Αρζά-Κοτα. Έναν βραδίν ιστ(ε)α2 εποίναν την ευshήν ατούν κ'επαρακάλ'ναν άτονε, αναχάπαρτα3 είδαν είναν εκατήβαινεν ας σο ρδανίν κιάν'. Ατός κλέφτες έτον και με το να 'κ'εχώρ'νεν να κατήβαινεν, εξέγκεν όλ(ε)α τα λώματα τ' κ'εκατήβεν κ'εφάνθεν ας ση μεσ' και κα.

St. Michael church, Akçaabat

The church of St. Michael is located on a mountain south of the town of Akçaabat. It was seen in 1840 by [W.J] Hamilton when the priest told him it was 800 years old but Prof. Talbot Rice believes the church to be 13th or 14th century.  In 1846 it was restored and extended as attested by an inscription on the north facing door, and its medieval appearance clearly distinguishable from its 19th century parts.

Kromni - Κρώμνη - Krom

Kromni (Grk: Κρώμνη, Trk: Krom) is a town located in the province of Chaldea and the region of Trebizond (today Trabzon) some 60km from the Black Sea. It's located on the mountain Paryadres east of the Pontic alps some 2000m above sea level. To the north it borders onto Matsouka and the village Larahani, to the east  Santa, to the south Yemora and to the west Partin, Varenou and Mousanton.

im

im

im

im

im                   im

im                   im

im                   im                 

          

im            im

           

            im     

im           

           

Go to top