Άγγελος με τα φτερά
και με το σταυρόν σο χερ'
έρθεν και εμέντζεν μας
με τ' άγριον το χαπέρ'.

Θα παίρομε την οδόν
ο Θεόν ντο θα φωτίζ'
κάποτε να κλώσκουμες
το μένεμαν ατ' ορίζ'.

Βαϊ εμάς, αϊλλοί εμάς
που επεκατήβαμε
αΐκον τρανόν κακόν
άλλον πουθέν κ' είδαμε.

 

Go to top

Please consider supporting PontosWorld.com

Amount