Εγώ είμαι άσην Γαλίαινα
σ'ένα καλόν χωρίον. (x2)
Επάρ με σ'εγκαλιόπον σου
επέθανα σο κρύον,
αϊ-επέθανα σο κρύον.

Κορι ταζα ντερίαζες
τ'έναν ακούει στεφάνα. (x2)
Μίαν κι'άλλο ας εφύλνασεν
κι'ύστερα ας επεθάνα,
αϊ-κι'ύστερα ας επέθανα.

Τ'αρνόπο μ' άσα Πλάτανα
κι έγω άσην Τραπεζούντα. (x2)
Τεμά το μάτεα ‘κες τερούν
τεσά δάκρεα γωμούνταν,
τεσά δάκρεα γωμούνταν.

 

Go to top