ΕΙΝΑΝ ΣΟΥΜΠΟΥΛΑΝ ΑΓΑΠΩ,
Τ'ΟΝΟΜΑΝ ΑΤ'Σ ΚΙ ΛΕΓΩ
ΤΗΝ ΩΡΑΝ ΝΤΟ Κ'ΕΛΕΠ ΑΤΕΝ,
ΚΑΘΟΥΜΑΙ ΚΑ ΚΑΙ ΚΛΑΙΩ

ΕΛΑ ΚΑΘΚΑ ΣΑ ΓΟΝΑΤΑ Μ'
ΚΙ ΑΣ ΠΛΕΚΩ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ Σ'
ΚΙ ΕΦΤΑΓ ΑΤΑ ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ΣΥΡ' ΑΤΑ Σ'ΩΜΙΑ Σ'

ΕΛΑ ΣΟΥΜΠΟΥΛΑ Μ' ΜΕ Τ' ΕΜΕΝ,
ΕΛΑ ΚΑΘΚΑ ΣΟ ΓΙΑΝΙΜ Μ'
ΕΜΟΡΦΑΔΑΣ Σ' ΚΑΝΕΙΤΑΙ ΣΕ,
Μ' ΑΛΕΙΦΚΕΣΑΙ ΠΟΓΙΑΝΙ

ΣΟΥΜΠΟΥΛΑ Μ' ΕΛΑ-ΕΛΑ,
ΣΟΥΜΠΟΥΛΑ Μ' ΕΛΑ-ΕΛΑ,
ΟΝΤΕΣ ΤΕΡΩ ΣΕ, ΜΗ ΤΕΡΕΙΣ,
ΑΦΚΑΚΕΣ ΧΑΜΟΓΕΛΑ.

 

Go to top

Enjoying our website? You can now show your support by shouting us a coffee

Amount