Έλα πουλόπο μ' με τ' εμέν απές σα μανουσάκια
έλα σα κρύα τα νερά και σα πεγαδομάτε

Ρεφρέν:
Αρ έλα με τ' εμένα κανείται ντ' ενεμένα
εσένα ενεμένα αρ έλα με τ' εμένα

Τ' άστραν και ο φέγγον έλαμψαν έλα ας ανταμούμες
ους το πρωίν εγώ και εσύ εγκάλιαν να κοιμούμες

Ρεφρέν.

Έλα σα κρύα τα νερά πουλί μ' τα παγωμένα
με τα δύο τα χέροπα σ' κλίστ κά πότ'σον και εμένα

Ρεφρέν.

Έλα τρυγώνα με τ' εμέν εσύ είσαι τεμόν-ι-
τον κόσμον όλιον αγοράζ το πόις μαναχόν-ι-

Ρεφρέν.

Go to top

Please consider supporting PontosWorld.com

Amount