Έναν άστρεν εξέβεν σην Ανατολήν
άλλ΄ έναν κι άλλο εξέβεν σο Βαθύν τ΄ Ορμίν
άλλ΄ έναν κι άλλο εξέβεν σο Καρά-Καπάν
κι άλλ΄ έναν κι άλλο εξέβεν σ΄ Αρμαλού το Χάν
Σοφίτσα μ΄ έξ΄ μ΄ εβγαίνεις και μη φαίνεσαι
ελέπνεσαι και τ΄ άστρια και μαραίνεσαι
ελέπ΄ σε και ν΄ ο φέγγον και δειλαίνεσαι
ελέπ΄ σε και ν΄ο ήλεν και ηλαίνεσαι
τα παλικάρια κλαίγνε κι αραεύνε σε.
τα παλικάρια κλαίγνε κι αραεύνε σε.

Go to top

Please consider supporting PontosWorld.com

Amount