Η Όλιτσκα ασο Σοχούμ
αλίς-βερίς επίνεν.
Και τη καρδίας το χρυσάφ
έναν παρά εδίνεν.

Ρεφρέν
Αχ! Όλιτσκα, καϊμέντσα
πολλά τιρανιζμέντσα.
Επούλτσες όλια σο παζάρ
κ' επέμνες πιναζμέντσα.

Όλια τ'ασιμοπότιρατς
χαλία και σεντόνια.
Εξένγκεν' ατα σο παζάρ
με δάκρια και με πόνια.

Επούλνεν τα εργόχειρατς
τα λάμποκεντιμένα.
Τα όνειρα τη Όλιτσκας
επένανε χαμένα.

Go to top

Please consider supporting PontosWorld.com

Amount