Το τυφέκι μ' το καπάν
άμον το καρακαπάν
τη σεβντάς-ι-μ' τ' όνεμα
γραμμένον εν εκεί απάν'

Αγαπώ ίναν κουτσίν
π' αγαπά την καλατσίν
‘κε πορώ να φέρ' ατέν
σο σπίτιμ' έναν βραδίν

Ε κόρη λεμόν λεμόν
το πόι σ' αμόν τεμόν
για θα τρώει σε ο γούρζουλας
για θα ίνεσαι τ' εμόν.

Ε κουτσίν μελαχροινήν
μόνασόν με έναν βραδίν
άψον τ' άψιμο σ' άψον
κι όλια τα ξύλα σ' κάψον

 

Go to top