Ρασόπουλον θα ίνουμε
σα ράσα θα γυρίζω.
Σα κλάδοπα θα κάθομαι
και θα χελιδονίζω.

Ρασόπα σκίζω κι έρχουμε
τα γόνατα μ' κι τσίζω.
Τα στράτας ις πολλά μακρά
το καρδόπο σ' θα χτίζω.

Η δυσ' εφέκεν τα ρασά
κι' εκάτσαν σα καμμένα.
Τρυγώνα μ' ασ' τα κυρουκά σ'
κι άρ' έλα με τ' εμέναν.

 

Go to top

Please consider supporting PontosWorld.com

Amount