Ραshιόπουλον θα ίνουμε
σα ράshια θα γυρίζω X2
σα κλαδόπα θα κάθουμε
και θα χελιδονίζω X2

Ραshιόπα σκίζω κι έρχουμε
τα γόνατά μ'κι τσίζω X2
τα στράτας ης πολλά μακρά
το καρδόπο σ' θα χτίζω X2

Η δείσα εφέκεν τα ραsh ιά
κι' έκατσεν σα καμμένα X2
τρυγώνα μ'άφο' τα κυρουκά σ
κι άρ'έλα μετ'εμέναν

 

Go to top