Σο παρακάθ και μουχαπέτ κάθα βραδόν παρέας,
η λύρα παιζ και φαγοπότ με κρόμιδ και ελέας.

ΡΕΦΡΕΝ
Παρακάθια μουχαπέτια και ένα τσιζίν σα τέρτια,
παρακάθια και σεβντάδες να λαρούνταν τα γεράδες.

Σ'ένα γωνία παληκάρ κόρη τερεί σο μάτια,
όνειρα και να σπίτικο ντο θα εφτάει τα παλάτια.

ΡΕΦΡΕΝ

Σο παρακάθ ουλ έναν ειν οι τουσμάν πα υέυνε
πίνε ρακύν και αδέρφομεν και γιαν γιαν να χορεύνε.

ΡΕΦΡΕΝ

Go to top

Enjoying our website? You can now show your support by shouting us a coffee

Amount