Σουμέλα λεν' την Παναγιά
Σουμέλα λεν' και σέναν.
Θα προσκυνώ την παναγιά
κι έρχουμαι με τ'εσένα.

Εγώ ποντιοπούλ' είμαι
ματώνω κι ματούμαι.
Ση Σουμελά την Παναγιά
εσέν θα στεφανούμαι.

Σην Σουμελα την Καστανιά
έχει πολλά τσουντσούνας.
Εκεί θ'εφτάμε την χαράν
με ζίπκας και ζουπούνας.

Εγώ μικρός προσκυνητής
πήγα σην Παναΐαν.
και σα τρία τα χρόνια απάν'
επήγα άλλον μίαν.

Ση παναΐας το ποτάμ'
τρία μήνας ελάστα.
Επέμνα οξυπόλυτος
τα τσαρούσα μ' εγράσταν.

 

Go to top

Enjoying our website? You can now show your support by shouting us a coffee

Amount