Και -ν- εδίψασα μικρόν αρνί μ',
εδίψασα μικρόν αρνί μ'
τσάνου μ' γιαρ δως μα νερόν ας πίνω λέγω,
τσάνουμ' γιαρ δως μα νερόν ας πίνω λέγω.

 

ΡΕΦΡΕΝ 1
Τσανου μ', τσάνου μ', νε παιδόπον λέγω ,
κατήβα σο πεγαδόπον λέγω,
φέρον με κρύον νερόπον λέγω,
φέρον με κρύον νερόπον λέγω,
με το τσαμουρένεν το τεστόπον λέγω,
για τ' εμόν το χατηρόπον λέγω.

Τη καρδίας-ι-μ την καμονήν,
τη καρδίας-ι-μ την καμονήν
τσάνουμ γιαρ ολίγον να νεβσήνω λέγω,
τσάνουμ γιαρ ολίγον να νεβσήνω λέγω.

Καιν-ν-εγώ νερόν ψαλάφεσα,
εγώ νερόν ψαλάφεσα
και-ν εσύ ρακίν εμέν εδέκες λεγω,
και-ν-εσύ ρακίν εμέν εδέκες λέγω.

Και 'ς σο έρημον το κάρδοπο μ',
'ς σο έρημον το κάρδοπό μ'
τσάνου μ' γιαρ τρανόν σεβντάν εσέγκες λέγω,
τσάνου μ' γιαρ τρανόν σεβντάν εσέγκες λέγω

 

ΡΕΦΡΕΝ 2
Τσανου μ', τσάνου μ', νε παιδόπον λέγω ,
κατήβα σο πεγαδόπον λέγω,
φέρον με κρύον νερόπον λέγω,
φέρον με κρύον νερόπον λέγω,
με το τσαμουρένεν το τεστόπον λέγω,
για τ' εμόν το χατηρόπον λέγω.

 

Go to top