Τσίπουλ τσίπουλ το νερόν
παρακάλω τον Θεόν.
Κι ας ση γης την καμονήν
πέρω εγω υπομονήν.

Τσίπουλ τσίπουλ το νερόν
τρεχ' σ' ορμήν κυλίεται
Το σαρίν τ' εμόν τ' αρνίν.
ση καρδιά μ' ευρίετα.

Go to top

Please consider supporting PontosWorld.com

Amount