Αρχή κάλαντα κι αρχή του χρόνου κι αρχή του χρόνου,
πάντα κάλαντα, πάντα του χρόνου πάντα του χρόνου.

Αρχή μήλον εν κι αρχή κυδών εν κι αρχή κυδών εν,
κι αρχή βάλσαμον το μυριγμένον το μυριγμένον.

Εμυρίστεν 'ατ ο κόσμος όλον ο κόσμος όλον,
για μύριστ ατό και εσύ αφέντα καλέ μ' αφέντα.

Έρθαν καλά παιδία σην πόρτα σ' έρθαν σην πόρτα σ',
άψον το κερί σ’ κι έλα σην πόρτα σ’ κι έλα σην πόρτα σ’.

Λύσον την κεσέ σ και δος παράδας και δος παράδας,
κι αν ανιοιείς μας χαράν σην πόρτας σ χαράν σην πόρτας σ'.

 

Go to top

Please consider supporting PontosWorld.com

Amount