Χριστός γεννέθεν χαράν σον κόσμον
χα καλή ώρα, καλή σ' ημέρα
χα καλόν παιδίν οψέ γεννέθεν.

 

 

Χριστός γεννέθεν χαράν σον κόσμον
χα καλή ώρα, καλή σ' ημέρα
χα καλόν παιδίν οψέ γεννέθεν.

Οψέ γεννέθεν ουράνοστάθεν
τον εγένεσεν η Παναϊα
τον ενέστεσεν αει Παρθένος.

Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάριν
κι εκατήβεν σο σταυροδρόμι
σταυροδρόμι και μυροδρόμι.

Ερπαξάν ‘ατον οι χιλ' Εβραίοι
χιλ' Εβραίοι και μύρι' Εβραίοι. (δις)

Α ‘σα ακρεντικά κι α ‘σήν καρδίαν
αίμαν έσταξεν, χολή κ' εφάνθεν
ούμπ' αν έσταξεν και μύρος έτον
μύρος έτον και μυρωδία.

Εμυρίστεν ‘ατ ο κόσμος όλεν
για μυρίστ' ατό και εσύ αφέντα
συ αφέντα μ'  καλέ μ' αφέντα.

Έρθαν τη Χριστού τα παλληκάρ(ε)α
και θυμίζνε το νοικοκύρην
νοικοκύρην και βασιλέαν. 
 
Δέβα σο ταρέζ κι' έλα ‘σην πόρταν
δόσ' μας ούβας και λεφτοκάρ(ε)α
κι αν ανοίεις μας χαρά ‘σην πόρτας.  

 


In English 

Christos yenethen hara son kosmon
Ha kali ora kalis' imera
Ha kalon paithin opse yenethen

Opse yenethen ouranostalthen
ton eyenesen i Pana-ian
Ton anestesen a-i Parthenos

Ekavalkepsen chrison poularin
ki ekativen so stavrothromi
Stavrothromi ke mirothromi

Erpaksan aton i shil Evre-i
shil Evre-i ke mir Evre-i (x2)

A'sa krentika ki a'sin karthian
eman estaksen holi k'efanthen
Oump'an estaksen ke miros eton
Miros eton ke mirothia

Emiristen'ato o kosmos olen
Yia mirist ato ke'si afenta
Si afenta kalem afenta

Erthan ti Christou ta palikare
ke thimizne to nikokirin
Nikokirin ke vasilean

Theva so tarez ki'ela sin portan
thos mas ouvas ke leftokare
Ki an anis mas, hara sin portas

Go to top

Enjoying our website? You can now show your support by shouting us a coffee

Amount