List of the Greek settlements of ΠΑΦΡΑ - BAFRA


Τμήμα Πάφρας - Section Bafra

Πάφρα - Bafra
Αζάι - Azay
Άγτζαλαν - Agtzalan
Ακουσαγί - Akousayi
Άκτεκε - Akteke
Αλέμτεμιρτζη - Alemtemirtzi
Απαρί - Apari
Αράπουσαγου - Arapousagou
Αρχαντάγ - Arkhantag
Ασάμαχλε - Asamakhle
Ασάρ - Asar
Ασμάτσαμ - Asmatsam
Βάζγεδιι - Bazgedii
Γαϊτάλαπα - Yaitalapa
Γαπουχλούκιοϊ - Yapoukhloukioy
Γαρατζογούνοραν - Yaratzogounoran
Γαπουχλούκιοϊ - Yapoukhloukioy
Γερμένουσαγί - Yermenousagi
Γέραλτι - Yeralti
Γιάιλα - Yiayla
Γιαϊλάουσαγι - Yiaylaousagi
Γιοκαρίκιοϊ - Yiokarikioy
Γιουρδάνουσαγι - Yiourdanousagi
Γκισλά - Gkisla
Γκιόλπελεν - Giolpelen
Εβρένουσαγου - Evrenousagou
Εϊνατζή - Eynatzi
Εκίζτεπε - Ekiztepe
Ελνταβούτ - Elndavout
Ελίσαφλαρ - Elisaflar
Ελματζίκ - Elmatzik
Ερεντζίκμπασι - Erentzikmbasi
Ζεϊγκέλ - Zeygel
Καβακλίογλου - Kavaklioglou
Καβλαάν - Kavlaan
Καγιανίνμπασι - Kayianinbasi
Καλτιπέκ - Kaltipek
Καπαλάκσαλαγι - Kapalaksalagi
Καπάνπογαζι - Kapanpoyazi
Καπάντσουχουρ - Kapantsoukhour
Καπλάν - Kaplan
Καπούκαγια - Kapoukayia
Καπουσούζ(λαρ) - Kapousouz(lar)
Καράασλαν - Karaaslan
Καραϊσλάμμποκιλ - Karayislammpokil
Καράγκιόλ - Karagkiol
Καρατζάκεϊκ - Karatzakeyk
Καρατζάκισλα - Karatzakisla
Καρατζάπουγιουκ - Karatzapouyiouk
Καράτικεν - Karatiken
Καράτσακουλ - Karatsakoul
Καράτσαμ - Karatsam
Καραπίντσιφλικ - Karapintsiflik
Κελέρ - Keler
Κέλτεπε - Keltepe
Κενικλίγιουρτου - Kenikliyiourtou
Κεστενέ(β) - Kestene(v)
Κιγίτσογλουλάρ - Kiyitsogloular
Κιζίλοτ - Kizilot
Κιμινόζ - Kiminoz
Κιόρογλου - Kioroglou
Κιρεζλί - Kirezli
Κιράντσουκουρου - Kirantsoukourou
Κισιρλένταμ - Kisirlentam
Κοβάν Κριστιανοί - Kovan Christiani
Κοβτσέσου - Kovtsesou
Κοζαγιλί - Kozagili
Κόλγιανί - Kolgiani
Κορεζλέρ - Korezler
Κοσεντίκ - Kosentik
Κοτσάγιουβαν μαχλεσί - Kotsayiouvan makhlesi
Κοτσάμπουγιουκλαρ - Kotsampouyiouklar
Κοτσέρουσαγι - Kotserousagi
Κοτσέρπουναρ - Kotserpounar
Κοτσυκλέρ (Σουρμελί) - Kotsikler (Sourmeli)
Κούζαλαν - Kouzalan
Κουμρούσαγου - Koumrousagou
Κουρλένταμι - Kourlentami
Κούρτουσαγι - Kourtousagi
Κουτσέπουναρ - Koutsepounar
Κουτσουλάρ - Koutsoular
Κωνσταντίνουσαγι - Konstantinousagi
Κωστηλέρ - Kostiler
Λεγγερλί - Lengerli
Λιουλουκλέρ - Liouloukler
Μαϊσλί - Maisli
Μεγκενλέρ - Megkenler
Μιντελίσκετιγι - Mintelisketigi
Μιστετσέππασι - Mistetseppasi
Μιτερίκετιγι - Miteriketigi
Μοαμλού - Moamlou
Μουστετζέμπασι - Moustetzembasi
Μουζμελέκ - Mouzmelek
Μουρούσογλου - Mourousoglou
Μπαλικλάρ - Baliklar
Μπακίρπουναρ - Bakirpounar
Μπεζιρλού - Bezirlou
Μπεσκελλέρ - Beskeller
Ντεβρέτ - Devret
Ντερμένκουνεγι (Τερμένκουνεγι) - Dermenkounegi (Termenekounegi)
Ντεγιρμένουσαγι - Deyirmenousagi
Ντεμιρτζίκιοϊ - Demirtzikioy
Ντικεντζίκ - Dikentzik
Ντοούρουσαγι - Doourousagi
Ντουβάνγιουβασι - Douvanyiouvasi
Ντούζσουρμελι - Douzsourmeli
Οπρούχ - Oproukh
Όρμονος - Ormonos
Ορτάμαχλε - Ortamakhle
Οσμάνμπεγλι - Osmanbegli
Ορτάκαγια - Ortakayia
Ότμασα - Otmasa
Οξυζόγλου - Oksizoglou
Ούρτσελερ - Ourtseler
Ουμουρτσούκ - Oumourtsouk
Παντάζουσαγι - Pantazousayi
Παπάζογουνατα (ή Παπάζογλουνατζα) - Papazogounata (or Papazoglounatza)
Παριατζούχ - Pariatsoukh
Πέιτουρλου (Μπέητουρλου) - Peitourlou (Beytourlou)
Πενγλήουσαγι - Pengliousagi
Πογιαλί (Μπογιαλί) - Poyiali (Boyiali)
Ποχλουτζέγιουρτ - Pokhloutzeyourt)
Πυρίγιουρτ - Piriyourt
Σαργουλάρ - Sargoular
Σαρίτσογλου - Saritsoglou
Σελέμελικ - Selemelik
Σιρτ - Sirt
Σιμιόν μαχλεσί - Simion machlesi
Σιχλίκ - Sikhlik
Σοούχπουγαρ - Sooukhpougar
Σουλούτερε - Souloutere
Σοχούτσουχουρ - Sokhoutsoukhour
Σουρμελί - Sourmeli
Τάρμογαζ - Tarmogaz
Τεκιούρ - Tekiour
Τζαντίρ - Tzantir
Τζιλμπαχλάρ - Tzilmbakhlar
Τζιριχλάρ - Tsirikhlar
Τιγκιρλέλ - Tingirlel
Τιρεκλί - Tirekli
Τιρλακλάρ - Tirlaklar
Τιτεντζούκ - Titentzouk
Τονούσαγι - Tonousagi
Τοχουρλάρ - Tokhourlar
Τούζκιοϊ (Ντούζκιοϊ) - Touzkioy (Douzkioy)
Τουτουντζιλέρ - Toutountziler
Τσαβτσουλού - Tsavtsoulou
Τσάλκιοϊ (Κριστιανοί) - Tsalkioy (Christiani)
Τσαλμασάχ - Tsalmasakh
Τσαλβαράς - Tsalvaras
Τσατάλτσαμι - Tsataltsami
Τσαγαλλί - Tsagalli
Τσενικλίγιουρτου - Tsenikligiourtou
Τσερικλί - Tserikli
Τσερικλίπουναρ - Tseriklipounar
Τσορουχλάρ - Tsoroukhlar
Τσιλιχλάρ - Tsilikhlar
Τσουλφάχοτζα (Κριστιανοί) - Tsoulfahotza (Christiani)
Χατζηκίλ - Hatzikil
Χιτρελέζ (Άη-Γιώργης) - Hitrilez (Ai-Georgis)
Χορόσογλου - Horosoglou
Χούσε - Housseh


Τμημα Αλάτσαμ - Section Alatsam

Αλάτσαμ - Alatsam
Αϊντερεσί - Ainteresi
Ασαάμπεντες - Asaampentes
Γιασίνταγ - Yiasintag
Γκιμενέζ - Gkimenez
Καραγκιόλ - Karakgiol
Καράχουσεϊν - Karahoussein
Κελικλέρ - Kerikler
Κιλλίκ - Killik
Κόζκιοϊ - Kozkioy
Κοζλίβερα - Kozlivera
Κούρτκιοϊ - Kourtkioy
Μεϊνταντζούκ - Meintantzouk
Ναζλάρ - Nazlar
Περγκελλί - Perkgelli
Σαρπλάν - Sarplan
Τασκελίκ - Taskelik
Τσεντιρλίκ - Tsentirlik
Τσιβλί - Tsivli
Τσουφλόγλου μαχλεσί - Tsoufloglou machlessi

This list of the Greek villages of Pontus (or villages where Greeks resided) was compiled by the Center of Asia Minor Studies (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών) which is based in Greece. The list may exclude some villages which weren't known at the time the study was completed. Source: The History of Pontian Hellenism, Christos Samouilidis, Thessaloniki 1992.

Map below is just a guide and is hosted by an external source.

Go to top

Please consider supporting PontosWorld.com

Amount