Εξεβ' απαν σο Μποζ Τεπε
κι ειδα την Τραπεζουντα.
Τα δακρα σ'ομματοπα μου
αλλο 'κι θα στεγνουνταν

Go to top

Please consider supporting PontosWorld.com

Amount