Εσύ τεμόν το ακριβόν
εσύ τεμόν το έναν.
Οντές νοή ζω έρχεσε
έρτε παγών το αίμα μ'.

ΡΕΦΡΕΝ
Άνοιξη μ' και τσιτσάκι μ' παρχάρι μανουσάκι
μάλαμα μ' και χρυσόνι ένα και μοναχόνιν.

Εσύ τεμόν η θάλασσαν
ντο παν κ' έρχουν βαπόρια.
Αν θέλτς φερνέ με τη χαράν
αν θέλτς φερνέ με ζόρια.

ΡΕΦΡΕΝ

Εσύ αμάραντον τσιτσάκ
κι χάται η εμορφίας.
Φοβούμαι θα ματιάζνε σε
τσιχόρας τα κουρφίας.

ΡΕΦΡΕΝ

Go to top

Enjoying our website? You can now show your support by shouting us a coffee

Amount