Και ντ' έπαθες χαμέμηλον
και στέκεις μαραιμένον γιάρ (δις)
γιαμ ο καρπός ελλάεν γιαρ (δις)

Γιαμ ασά χαμηλόκλαδας
κανέναν εζαλίεν γιαρ (δις)
Ναι ασά χαμηλόκλαδαμ
κανέναν κ' εζαλίεν γιάρ (δις)
Ναι η ρίζαμ εδίψασεν
ναι ο καρπόμ ελλάεν γιάρ (δις)
Έναν κοριτσ' κ' έναν παιδίν
σή ρίζαμ εφιλέθαν γιάρ (δις)

Κι όρκον επαίραν κιομνίσμαν
να μ' έφταν χωρισίαν γιάρ (δις)
Κι ατώρα εχωρίγανε (δις)
γιάμ έχω ασό κρίμαν γιάρ (δις)

 

Go to top

Please consider supporting PontosWorld.com

Amount