Χαψία έξέβαν σό γιαλό
χονδρά τ' ευλογημένα.
Τα παπόρια εσκέρχουν
ζίπα ζίπα φορτωμένα (δις)

Ρεφρέν
Χαψία - χαψία, φατέστεν shκύλ'παιδία
και ντ'έμορφα μαϊρεύεατα η θεία μ' η Ευδοξία ( δις)

Τραπεζουνταίοι, Κερασουνταίοι
όλ παίρνε τηγανίζνε.
Τα'εμέτερον οι Σουρμενίτ
με τα πατμάνια αλίζνε (δις)

Ρεφρέν

Χαψία βάλε σο πλακί
εσέν λέγω Ηλία.
Στάξον κ' ολίγο λάδοπον
να γίνταν μερακλία (δις)

Ρεφρέν

 

 

 

Go to top