Καιν αν αποθάνω γιάβροπο μ’
και θάψο με με το φέγγον.
Και μαράντα και τραντάφυλλα
αχ σο κιφαλόπο μ’ θέκον.(x2)

Καιν αν αποθάνω θάψο με
καιν απέσ’ σα μανουσάκια.
Καιν όντες ξεράται το ταφί μ’
αχ σύρον απάν τσιτσάκια.(x2)

Και τα τσιτσακόπα ντο θα σύρτς
καιν αρνόπο μ’ αν φυτρών’νε.
Και θα σκουντούλίζ’νε και το τερτ
αχ τεσόνα θα λαρών’νε.(x2)

Lyrics source

 

Go to top

Enjoying our website? You can now show your support by shouting us a coffee

Amount