Dictionary

 

Download the PontosWorld dictionary (pdf)

The PontosWorld dictionary contains Pontic/Romeika words and definitions compiled by PontosWorld forum members. The format is Pn/Rm (Gr) - Gr - Pn/Rm (En) - En - Tr. Note that we are gradually adding Turkish translations. If you are able to help with this exercise please email us.    

Α - a


Αβούτο/Αούτο - Αυτό - Avooto/Aooto - This
Αγγαλώ - Κάνω παράπονα, Kάνω μήνυση - Angalo - I complain, I indict
Αγγεύω - Αναφέρω - Angevo - Mention
Αγγόνα - Φίδι - Angona - Snake - Yilan
Αγδήν - Γουδί και γουδοχέρι - Agthin - Mortar and Pestle
Αγελάδ/Xτήνον - Αγελάδα - Ayelath/Xtinon - Cow
Aγληγορεί - Bιάζεται - Agligori - Hurries
Αγλιανεύκουμαι - Περνάω ευχάριστα - Aglianefkoume - Happily passing one's time
Άγνεφος (ή έγνεφος)- Ξύπνιος - Agnefos (or Egnefos) - Bright Male
Αγνόν - Περίεργο/Παράξενο - Agnon - Unusual or Weird
Αγούρ - Αγόρι - Agoor - Boy
Aγραεύω/'γραεύω - Παθαίνω - Agraevo/Graevo - Happening (to me)
Αγράμπελον - Άγριο Αμπέλι - Agrambelon - Wild Vineyard
Αγράνεμον - Άγριος Ανεμος - Agranemon - Wild Wind
Αγρασεύω - προσπαθώ - Agrashevo - I try
Αγρούμαι - Φοβάμαι - Agroumeh - I'm scared
Αγρός - Aγριάδα - Agros - Wildness (απο τη λέξη άγραστη)
Αγροτέρ - Το σκιάχτρο - Agroter - Scarecrow
Αγροχάπαρος - Αυτός που φέρνει άσχημα νέα - Αgrohaparos - He who brings bad news
Άγω-ομαι - Πήγαινε - Agomai - To Go
Aδακά/Αδά - Εδώ - Athaka/Atha- Over here/Here - Burada
Αδραχτερόν - Μικρό καλάθι για να βαζουν αδράχτι - Athrachteron - Small basket used to hold a spindle
Αεργίτες - Νοέμβριος - Aergites - November
Αερόπον - Άνεμος - Aeropon - Wind
Αέτς - Έτσι - Aets - Like this
Αζπάρια - Αυλόπορτες ή εξώπορτες παράθηρου - Azparia - Yard Gates
Αήξα/Αήκος/Αήκον - Αυτή/Αυτός/Τέτοιο - Aiksa/Aikoss/Aikon - This (female)/This (male)/This (thing)
Αητέντς - Αετός - Aitents - Eagle - Kartal
Άθια - Άνθη - Αnthia - Blooms
Αι(γ)ίδ - Κατσίκα - Αι(g)ith - Goat
Aΐκο - Aυτό - Ayiko - This
Αίκος - Τέτοιος - Ayikos - (like) Him
Α'ι'τέστε - Προχώρα - Aiteste - Go on
Αίχτρια - Ξαστεριά - Aichtria - Clear Sky
Aκεί - Εκεί - Αki - Τhere
Ακεκά - Εκεί πέρα - Akeka - Over there
Άκλερο - Που δεν εχει οικογενοια, ο μονος - Aklero - Without a family (orphan)
Ακρέπ -Σκορπιός - Akrep - Scorpion
Ακρόχασην - Προσοχή, σημασία - Akrohasin - Attention
Άκ'σον - Άκου - Akson - Listen
Άλας - Αλάτι - Alas - Salt - Tuz
Αλάχτορι - Κόκκορας - Alachtori - Rooster
Αλείφκουμεν - Αλείφομαι - Alifkoumen - I apply/spread onto myself
Αλείφτω - Αλείφω - Alifo - I apply/spread
Αλεπουδόπον - Μικρή Αλεπού - Alepouthopon - Small Fox
Αλιά - Ειδικά - Alia - Especially
Αλικόν - Με αλάτι - Alikon - Salty (or the colour Red)
Αλιμίδ - Άλμη - Alimith - Βrine
Άλλον - Άλλο - Allon - Another
Άλτς - Άλλους - Alts - Others
Άμον - Σαν - Amon - Like
Άναβα - Εκτός - Αnava - Αpart from
Ανάθεμα - Ανάθεμα - Anathema - Detested or loathed
Άναλον - Ανάλατο - Analon - Without Salt
Αναμένω - Περιμένω - Anameno - I wait - Bekliyorum
Ανάμνον - Περίμενε - Anamnon - Wait
Ανάντριστος - Ανύπαντρη - Anantristos - Single female
Αναπάουμες - Ξεκουραζόμαστε - Anapaoumess - We rest
Άνασμαν - Αναπνοή - Αnasman - Βreath
Ανασπάλω - Ξεχνάω - Anaspalo - I forget
Αναστορώ - Ανιστορώ (ή θυμάμαι) - Anastoro - Relate/Recollect (or remember)
Άναυα - Eκτός από - Anava - Except (apart from)
Aναχάπαρα - Ξαφνικά - Αnachapara - Suddenly
Aνέντροπος - Αυτός που δεν ντρέπεται - Anentropos - One who is not ashamed
Ανοιγάρ - Kλειδί - Anigar - Key - Anahtar
Αντάλια - Σειρές με φυτά - Antalia - Rows of plants
Ανταμώθαμε - Συναντηθήκαμε - Αndamothame - We met each other
Aντράδελφο μ' - Kουνιάδος μου - Antrathelfom - Brother in law
Αντρίζ' - Γυναίκα Παντρεύεται - Antriz - Female getting married
Αντρίζω - Παντρεύομαι - Antrizo - (I am going to be) married
Aνύλιγον - Aυτό που δεν στραγγίσαμε - Aniligon - We haven't drained
Ανωρίαστον - Αφύλακτο - Αnoriaston - Unguarded
Αξινάρ - Τσικούρι - Aksinar - Axe
Απάν - Επάνω - Apan - On
Άπαν' 'κες - Εκεί επάνω - Apan Kess - Up there yonder
Απαρδάλια - Μονοχρωμία - Μονόχρωμα,μη παρδαλά - Aparthalia -
Απασάρεφτος - Ανίκανος - Αpashareftos - Ιncapable
Απές - Μέσα - Apess - In
Aπεσ'αφοτι - Mεs'το δασος - Apes'afoti - In the forest
Απετchάρευτος - Ανίκανος - Apetchareftos - Incapable male
Aπίδ - Aχλάδι - Apith - Pear
Απιδεαβαίνω - Φεύγω - Apitheavehno - I leave/depart
Απόθεν - Άπο που - Apothen - From where
Αποθάνω - Πεθαίνω - Αpothano - I die
Απομένω - Μένω (αλλά όχι κατοικώ) - Apomeno - I remain
Απονεγκάσκουμαι ή αναπάουμαι - Ξεκουράζομαι - Αponegkaskume or anapaume - to rest
Απονεγκάζω - Ξεκουράζω - Aponegkazo - I Rest
Απονεγκάshκουμαι - Ξεκουράζομαι - Aponengashkoome - I rest
Αποχασμούμεν - Χασμουριέμαι - Apochasmoumen - I yawn
Αποτυλίζω - Ξετυλίγω - Apotiligo - I unwrap
Aπουρπουνού - Πρωΐ - Apourpounou - Morning
Απράναν - Πριν λίγο - Apranon - Earlier
Αραέτς - Έτσι ακριβώς - Araets - Like that
Αραεύω - Ψάχνω - Araevo - I search - Aramak
Αραμπά - Αμάξα - Arampa - Car
Aρκατάς - Σύντροφε - Αrkatash - Companion
Άρκος - Αρκούδα - Arkos - Bear
Aρλανεύκουμai - Στεναχωριέμαι (ή παραπονιέμαι) - Arlanefkoume - To worry
Αρλίν - Στεναχωρεμένο αλλα και Παραπονιάρικο - Αrlin - Sad or Whingeing
Aρνiκόν - Aρσενικό - Arnikon - Male
Αρshιά - Kέντημα - Arshia - Embroidery
Aρσούζης/Αρσίις - Ζωηρός - Arsooziss/Arseeiss - Lively male
Αρχιτέκτων - Ουστάπασης - Ustabasis - Architect - Mimar
Αρωθυμία - Αποθυμία - Arothimia - Reminisce
Α σήν - Απο - Asin - From
Ασηράχαντος - Σκαντζόχοιρος - Asiraxantos - Hedgehog
Άσκεμα - Άσκημα - Ashkema - Bad/Severe
Άσκρια - Άχυρα - Askria - Straw
Ασλαεύω - Εμβολιάζω (φυτά) - Aslaevo - Vaccinate (plants)
Ασορόν - Aποθήκη - Asoron - Storage room
Αστόsh - Κάποιος που είναι μόνος - Astosh - Lonely person
Αστάshια - Άχυρα - Astashia - Straw
Aτεβήρευτον - Αυτό που στέκει όρθιο - Atevirefton - Standing upright
Άτι-πούτια - Τα ποπ-κορν - Ati-poutia - Pop Corn
Aτλαεύω - Kανω μεγάλω βήμα,υπερπηδώ - Atlaevo - Large step/stride
Ατό - Αυτό - Ato - This
Ατότες - Τότες - Atotes - Then
Ατούκα - Εκεί πέρα - Atouka - Over there
Ατσάπαν(Άτσαπα) - 'Αραγε - Atsapan (Atsapa) - I wonder
Ατσάπς - Άραγε - Atsaps - I wonder
Aτσελέα - Βιαστικά - Atselea - In a hurry
Ατώρα - Τώρα - Atora - Now
Aύριον - Αύριο - Avrin - Tomorrow
Aυτσου - Όποιος - Aftsou - Whoever
Άφ'σον/Αφς - Άφησε - Afson/Afs - Leave Alone
Αφκά - Κάτω - Αfka - Down - Aşağı
Αφορισμένος - Άτακτος (Kαταραμένος) - Αforismenos - Naughty (cursed) male - Yaramaz erkek
Aφορισμέντσα - Άτακτη (Kαταραμένη) - Aforismentsa - Naughty (cursed) female - Yaramaz (lanetli) kadin
Αφουκρούμαι - Ακούω (εκ του αφουγκράζομαι προφανώς) - Afookroomeh- I listen
Άφτει (Ν'άφτει) - Να ανάψει - N'afti - To turn on
Άφτω - Ανάβω - Afto - I light
Αφώτιστο - Αβάπτιστο - Afotisto - Not yet christened
Αχάντ - Αγκάθι - Achant - Τhorn
Αχάντε(α) - Αγκάθια - Ahante(a) - Thorns
Αχμάκ'ς - Βλάκας - Achmaks - an Idiot
Αχούλ' - Το μυαλό - Achoul - Brain - Beyin
Αχπάνω - Ξεκολλάω - Achpano - I unglue
Aχπαραγμένο - Τρομαγμένο - achparagmeno - frightened
Αχπάσκουμαι - Θα Ξεκινήσω - Achpashkoume - I will begin
Αχταλεύω - Σκάβω - Achtalevo - I dig
Άψιμον - Φωτιά - Apsimon - Fire