Εγώ τίναν εγάπανα
ατώρα έντον νύφε. (x2)

Τ' εξώπορτον εσπόγγιζεν
είδεμε και εκρύφτεν. (x2)

Είπατε να μη κρύφκεσε
απ' ατώραν εδέβεν. (x2)

Τον άντρα τίναν έπηρες
εκείνον καλοτέρε. (x2)

 

Lyrics Source: stixoi.lx