Επίκες το Καρδόπο μου

Επίκες το καρδόπο μου
επίκες το καρδόπο μου
και άμον έναν κερόπον

Στην ψυμ φωτίαν έσυρες πουλόπομ έσυρες
και λύεται το γιαυρόπο'μ

Κλοστ το μαχαίρ σην καρδίαμ πούλιμ σην καρδίαμ
και έπαρ όλεν το αίμα

Η σεβντά ντ'έχω για τέρεν πουλόπομ για τεσέν
και πούλιμ έβγαλτσα ψέμα

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'