Η Κορ' Επήεν Σο Παρχάρ

Lyrics to this song vary. Sample lyrics below.

Η κορ' επήεν σο παρχάρ,
ε! πουλί μ', πουλί μ' (x2 )
Να ίνεται Ρομάννα,
έλα έλα λέγω σε. (x2)

Και γιάτατεν θα ίνουμαι,
ε! πουλί μ', πουλί μ' (x2)
Και κινηγός ορμάνε,
έλα έλα λέγω σε. (x2)

Άλλο κι πάω σον παρχάρ,
ε! πουλί μ', πουλί μ' (x2)
Άλλο κι παρχαρεύω,
έλα έλα λέγω σε. (x2)

Άλλο κι λέγω και γελώ,
ε! πουλί μ', πουλί μ' (x2)
Άλλο κι μασχαρεύω,
έλα έλα λέγω σε (x2)

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'