Η Λεμόνα

Σητια επενα ομαλια ομαλια (3)
Ειδα ορμανια και ληβαδα (2)

Ειδα ορμανια και ληβαδα (3)
Και σην μεσην τρες πεγαδα (2)

Και ση πεγαδι την ακραν (3)
Εστεκεν δεντρον ωμεγα (2)

Εστεκεν δεντρον ωμεγα (3)
Τα νεραντζα φωρτομενα (2)

Επλωσα να περω εναν (3)
Εχολιαστεν η λεμονα (2)

Ντο χολιασκεσε λεμονα (3)
Πεσκε ετσακωσα κλαδοπον (2)

Αν ετσακωσα κλαδοπον (3)
Να τσακουτε το σεροπομ (2)

Κιαν εμαρανα φιλοπον (3)
Να μαρενετε το γιοπομ (2)

Αχ λεμονα βαχ λεμονα (3)
Ντο θα εφταμε τον χειμωναν (2)

Διχως ξυλα διχως λαδι (3)
Διχως αγγαλεια το βραδυ (2)