Θάλασσα-Μαύρη Θάλασσα

Θάλασσα-Μαύρη Θάλασσα
έναν παπόρ για στείλον
επαίρνεν και φέρνε μεν σουμάς
κ'εν ελεπάσε ολίγον

Ας έτον και ας έλεπα
τον τόπο ντ'εγεννέθα,
μερ έμνε, μερ ετράνινα
κ'ατώρα, μερ ευρέθα

Ας έτον και να έλεπα
αξάν την Τραπεζούνταν,
τ'άχαρα το ματόπα μου
χαράς δέκρε γομούνταν

Ατόσα χρόνε εδέβανε
τ'ομμάτεμ άλλο κ'είδαν
τον Πόντον, τον ανάσπαλτον

τον Πόντον, την Πατρίδαμ

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'