Και καμμίαν εγώ ση ζωήν

Καμμίαν εγώ ση ζωή μ'
κανέναν κι πειράζω.
Και πικρά τα λόγια τη κοσμή
σ' ατά πως να βαστάζω. (2)

Ρεφρέν
Οι ανθρώπ έχνε σειλιά
σην ζωήν δείγναι πελιάν.
Θ'άποθάνω κι υσηχάζω
αέτς ντα ζω νιά φιλιάν.(2)

Και το μάνα θεού ντ' έστειλε
σ'άνθρώπς δείγω να τρώγνε.
Και φαρμάκ δείγ με και χωλείν
εμένα φαρμακόν με. (2)

Ρεφρέν

Και σπικτόν εγέντον το σκοινήν
ση γούλα μ' ντ' ετυλίγεν.
Και να σείρ να εφουρκοίγουμεν
το καντύλι μ' εσβύεν. (2)

Ρεφρέν

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'