Καλόν Kορίτσ'

 

Καλόν κορίτσ', καλόν κορίτσ'
καλόν κι ευλοημένον.
Ση χώρα φαίνετ' άσκεμον,
λελέβω ατό, σε μέν 'εν φωταγμένον.

Καλόν κορίτσ' εχόρευαν
τ' έμορφα τα κορτσόπα.
Τα κάλλια ‘τουν εσείουσαν,
λελέβω ατά, άμον μανουσιακόπα.

Καλόν κορίτσ' για χόρεψον
εσύ τεμόν φραντάλαν.
Τα αμάραντα μαραίν' πουλί μ',
λελέβω ατό, και τεσόν η εγκάλιαν.

Καλόν κορίτσ' για χόρεψον,
εσύ τ' εμόν αρνόπον.
Ατού 'ς σ' άσπρα τα κόρφια σου,
λελεύω 'σε θα φτάγω τσαλιμόπον.

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'