Κόνιαλι

(Turkish lyrics in Greek)

 

Χαν για τα μπένιμ ελιτίρεμ
παστουρμά παστουρμά
κονιαλούταμ μπασκασίνα
Κόνιαλιμ γιόριμ.

Ρεφραίν
Γιόριμ γιάβρουμ γιόριμ
ασλάν γιάριμ γιόριμ
αλτα σούλαρ σένιμ
μερμετίλερ μπένιμ.

Καισετιρεν καραμάνταν
κόνιαταν κόνιαταν
γκιοζέλ σέβεν μακρούν γκαλμάζ
ντούνιατα γιάρ γιάρ
κόνιαλιμ γιόριμ.

Χαν για τα μπένιμ ελιτίρεμ
ιρακ 'ουμ ιρακ 'ουμ
ίτσερ ίτσερ κεσμές μπένιμ
μερακτούμ βάι βάι
κόνιαλιμ γιόριμ.