Λίβων ο Ουρανών

Ποίον ρασίν κ'εβόεσεν, ρασίν κ'εσυντρομάεν
ποίον ποτάμ κ'εθόλωσεν, σο αίμαν κ'εταράεν

Δεκρύζ ο ουρανόν, σο πέραν το ρακάν
Όλεν το αίμαν εποταμίεν, εθόλωσεν τ'ορμάν
Λιβών ο ουρανόν σο πέραν το ρασίν
ορφάνεψαν τα ράσα, τα ράσα, επέμναν δίχως ψύν,
Δεκρύζ ο ουρανόν σο πέραν το ρακάν
Λιβών ο ουρανόν σο πέραν το ρασίν.

Όλε τικές επότσανε, αίματα και σεράφε
ποτάμε, λιβαδότοπε, παρχάρε και χωράφε

Φωτάζ ο ουρανόν σο πέραν το παρχάρ,
ήλεμ γιατί εξέβες, εξέβες, σ' ήναν θα δις χαράν
Κουίζ ο ουρανόν κι απόκρισην κι πέρ'
μέρ είναι τα παιδία, παιδία, τα κορασάμουν, μερ..
Φωτάζ ο ουρανόν σο πέραν το παρχάρ
Κουίζ ο ουρανόν κι απόκρισην κι πέρ.

Ει Ουρανέμ, κατέγραψον και δός απολογίαν,
άλλο σον κόσμο μ'ίνεται, λαού γενοκτονίαν

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'