Ο Γιάννες ο Μονόγιαννες

Γιάννες ο Μονόγιαννες
και(ν) ο μοναχόν ο Γιάννες
ο Γιάννες επεπίρνιξεν
και ‘ς σο πεγάδ' επήεν.

Εντώκεν και την μαστραπάν
εγνέφιξεν ο δράκον
εξέβεν δράκος άγγελος
και θελ' να τρώει τον Γιάννεν.

Καλώς, καλώς το πρόγεμα μ'
καλώς το δειλινάρι μ'
καλώς το τρώγω και πεινώ
και κείμαι και κοιμούμαι.

Άφσο με δράκε, άφσο με
άφσ' με καν πέντε ημέρας
ας πάγω ‘λεπω τεμετέρ΄ς
κι έρχουμε δράκε μ' φά' με.

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'