Με το να είμαι ορφανός (Τσάνου μ')

Note: There are numerous verse lyrics to this song. We have chosen a few. Can you improve the lyrics? Contact Us.

Και-ν εδίψασα μικρόν αρνί μ' (x2)
τσάνου μ' γιαρ δως μα νερόν ας πίνω λέγω (x2).

ΡΕΦΡΕΝ
Τσανου μ', τσάνου μ', νε παιδόπον λέγω ,
κατήβα σο πεγαδόπον λέγω,
φέρον με κρύον νερόπον λέγω (x2),
με το τσαμουρένεν το τεστόπον λέγω,
για τ' εμόν το χατηρόπον λέγω.

Και τη καρδίας-ι-μ την καμονήν (x2),
τσάνουμ γιαρ ολίγον να νεβσήνω λέγω (x2).

Και-ν-εγώ νερόν ψαλάφεσα (x2),
και-ν εσύ ρακίν εμέν εδέκες λεγω (x2).

Και 'ς σο έρημον το κάρδοπο μ' (x2),
τσάνου μ' γιαρ τρανόν σεβντάν εσέγκες λέγω (x2).