Χαψία έξέβαν σό γιαλό
χονδρά τ' ευλογημένα.
Τα καΐκια εσκέρχουν
ζίπα ζίπα φορτωμένα (δις)

Ρεφρέν
Χαψία - χαψία, φατέστεν shκύλ' παιδία
και ντ' έμορφα μαϊρεύ' ατα η θεία μ' η Ευδοξία ( δις)

Τραπεζουνταίοι, Κερασουνταίοι
όλ παίρνε τηγανίζνε.
Τα' εμέτερον οι Σουρμενίτ
με τα πατμάνια αλίζ'νε (δις)

Ρεφρέν

Χαψία βάλε σο πλακί
εσέν λέγω Ηλία.
Στάξον κ' ολίγον λάδοπον
να γίνταν μερακλία (δις)

Ρεφρέν