Κάλαντα Πρωτοχρονιάς | New Year's Carols | Lyrics and Video

Αρχή κάλαντα κι αρχή του χρόνου, κι αρχή του χρόνου,
πάντα κάλαντα, πάντα του χρόνου, πάντα του χρόνου.

Αρχή μήλον εν κι αρχή κυδών εν, κι αρχή κυδών εν,
κι αρχή βάλσαμον το μυριγμένον, το μυριγμένον.

Εμυρίστεν 'ατ ο κόσμος όλον, ο κόσμος όλον,
για μύριστ ατό και εσύ αφέντα, καλέ μ' αφέντα.

Έρθαν καλά παιδία σην πόρτα σ', έρθαν σην πόρτα σ',
άψον το κερί σ’ κι έλα σην πόρτα σ’, κι έλα σην πόρτα σ’.

Λύσον την κεσέ σ και δος παράδας, και δος παράδας,
κι αν ανιοιείς μας χαράν σην πόρτας σ, χαράν σην πόρτας σ'.
Arkhi kalanta ki arxi tou khronou ki arkhi tou khronou,
panta kalanta panta tou khronou panta tou khronou.

Arkhi milon en ki arkhi kidon en ki arkhi kidon en,
ki arkhi valsamon to mirigmenon to mirigmenon.

Emiristen at o kosmos olon o kosmos olon,
yia mirist ato ke esi afenta kalem afenta.

Erthan kala pedia sin portas erthan sin portas,
apson to keris ki ela sin portas ki ela sin portas.

Lison tin keses ke dos paradas kai dos paradas,
ki an ani-is mas kharan sin portas kharan sin portas.

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'