Πάντα Λες Πάντα Γελάς


 

Πάντα λες πάντα γελάς
και 'ς σο πεγάδ' όντες θα πας,
τα παλικάρεα κομπώντς
και χωρίς σειράν γομώντς.
 
Έσυρα την κερεντήν
και 'ς σα τσαΐρια 'νάμεσα,
τη πεκιάρ' το χόρεμαν
'ς σα κορτσόπα νάμεσα.
 
Η τρύγωνα μ' 'ς σο χορόν
και 'ν εγώ τερώ το μωρόν,
ατό 'κί υποφέρκεται
και πότε θα ξημερών'.

Source

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'