Τη Ακρινής Παιδία

Εν εμείς είμες εμείς ειμές
και τη ποταμί παιδία,
έλα με τ’ εμάς.
Και τη ποταμί παιδία,
έλα με τ’ εμάς.

Και σα μέσα μουν τυλίγουνταν
και μαχάιρια και σπαθία
άλλον ντο θ’ ευτάς.
Και μαχάιρια και σπαθία
άλλον ντο θ’ ευτάς.

Εν εμείς είμες εμείς ειμές
και τη Ακρινής παιδία
έλα με τ’ εμάς.
Και τη Ακρινής παιδία
έλα με τ’ εμάς.

Και ‘σ ση μές και τη χωρίν εμούν
και χορόντας τραγωδίας
άλλον ντο θ’ ευτάς.
Και χορόντας τραγωδίας
άλλον ντο θ’ ευτάς.

Εν εμείς είμες εμείς ειμές
και Ατάπαζάρ’ παιδία
έλα με τ’ εμάς.
Και ατά παζάρ’ παιδία
έλα με τ’ εμάς.

Και ‘σ σον τόπον μουν ευρίουνταν
και κορτσόπα μερακλία
άλλον ντο θ’ ευτάς.
Και κορτσόπα μερακλία
άλλον ντο θ’ ευτάς.

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'