Σεράντα μήλα κόκκινα, πούλι μ'
σεράντα μήλα κόκκινα, γιάβρι μ'
σ'ένα μαντήλ δεμένα. (x2)

Σεράντα σέβντας κι'αν εφτάς πούλί μ'
σεράντα σέβντας κι'αν εφτάς γιαβρί μ'
κι'εβρίξ αμόν εμένα. (x2)

Για έλα έλα πουλί μ'
μετεμέν έλα γιάβρι μ'
ατό το ματοτερεμάς, πούλι μ'
θα σιρ και περ τ'αχούλι μ'. (x2)

Σεράντα μήλα κόκκινα πούλι μ’
σεράντα μήλα κόκκινα γιάβρι μ’
ση σειράν τιζεμένα.(2)

Σεράντα σέβντας κι'αν εφτάς πούλί μ'
σεράντα σέβντας κι'αν εφτάς γιαβρί μ'
κι'εβρίξ αμόν εμένα. (x2)

Για έλα έλα πουλί μ'
μετεμέν έλα γιάβρι μ'
ατό το ματοτερεμάς, πούλι μ'
θα σιρ και περ τ'αχούλι μ'. (x2)

 

 

Go to top

Enjoying our website? You can now show your support by shouting us a coffee

Amount