Ντο εν το PontosWorld

Το PontosWorld.com εν τ' όνεμαν διαδικτυακού σελίδας ντο έχ' θέμαν το ποντιακόν τη κουλτούραν. Αβούτο η σελίδαν εγράφτεν και γράφκεται για τ' ανθρώπς ντ' εξέβαν ασόν Πόντον, άμα και γι' ατείντς π' ακόμε γιασαέβν' εκαικά. Απές σην σελίδαν ευρίσκουνταν πολλά στοιχεία για τον Πόντον και την ιστορίαν ατ', άμα και για τ' οσημερνόν το Μαύρον τη θάλασσαν. 

Έχ' και φορούμι για να συντισέν'νε οι χρήστες. Ο καθαείς επορεί ν' εφτάει λογαρίαν και να κουλανεύ' ατό. Εςς και λεξικόν ποντιακόν.

Οι χρήστες τη σελίδας γράφνε ασόν κόσμον όλον, π.χ. Αυστραλία, Ελλάδα, Τουρκία, Γερμανία, ΗΠΑ, κλπ.

 

 

 

Βοηθέστεν την Βικιπαίδειαν. Βαλέστεν και σεις το εξέρετεν αέτς για να τρανείν η εγκυκλοπαίδεια.

* Εάν ευρήκετεν γραφόμενα ντο 'κ είναι σωστά κι αν έχετε σον νούνεσουν τα σωστά, ποίστεν το κι άλλο καλλίον.
* Εάν εγνωρίζετε καλά καινούρεα πράματα, αρχινέστεν άλλο γράψιμον.
* Η αντιγραφήν ασ' άλλα γλώσσας ίνεται.

 

www.pnt.wikipedia.org/wiki/Αρχικόν_σελίδα

Related Articles

Recommended Reading

 bryer monuments    halo400