Σεβνταλίδικα 19

ΤΑ ΕΜΟΡΦΑ ΠΟΛΛΑ ΑΓΑΠΩ ΕΓΩ ΤΗΝ ΨΥΜ ΚΙ ΧΑΝΩ....
ΑΠΕΣ ΣΤ ΕΜΟΡΦΑ ΘΑΨΤΕ ΜΕ ΑΡ ΟΝΤΕΣ ΑΠΟΘΑΝΩ.....

by piperos19

 


 
Ν' αϊλλί εμέν επίασα, δίχως βρούλα εκάγα,
Ερρούξα σ' εγκάλιοπο σου, έπεσα κ' ενεπάγα.

Λελεύω σε, λελεύω σε, κόκκινον πιπερόπον,
Για έλα έμπα σον χορόν, για δόσ'μα το χέροπο σ'.

Κόρτσόπα ντο τερείτε με και ντο χαμογελάτεν,
Σεβτά ντό έν' ‘κί ξέρετεν, τσαχάλ'κα ‘κ' εγροικάτεν.

by Peri

 


 
Αγγέλ' να παραστέκ'νε σε, ο Θέον ν' αναμέν'τσε,
Όσον τ' εχάρες μετ' εμέν, ατό να απομέν'τσε.

Αγγέλ' να παραστέκ'νε σε, ο Χάρον ν' αναμέν'τσι,
Όσον εχάρες μετ' εμέν, εκείνον απομέν'τσι.


Ας ήξερα ποιος είπεν ατόνε συντουλέσ' με
Εγώ εσέν θα χάνω σε, εσύ εμέν θα κλαίσ' με.

by Peri

 


 
Να έμ' πουλίν κ' επέτανα, έρχουμ' σο παραθύρι σ',
Εδούν'να σε φύλλα ξερά κ' έπινα ασ' σο ποτήρι σ'.

Να ‘ίνουμαι, να ‘ίνουμαι, να ‘ίνουμαι γουρπάν-ι-σ',
Εσύ να έσ'νε το ραχίν κ' εγώ το χιόν' απάν'-ι-σ'.

Κόρη έπαρ' έναν μαχαίρ' έλα σκίσον και τέρεν,
Της κα΄ρδιας-ι-μ' τ' ημ'σόν, φωτίαν πως επέρεν.

by Peri

 


 
ΚΙ ΞΕΡΩ ΝΤΟ ΕΠΕΙΚΑΤΟ Τ ΑΡΝΙΜ ΚΙ ΚΑΛΑΤΣΕΥ ΜΕ...
ΑΜΟΝ ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΟΝ ΓΟΝΟΝ ΓΙΑΒΑΣ ΓΙΑΒΑΙΣΑ ΚΑΙΕΙ ΜΕ..


ΕΜΕΝ Η ΜΑΝΟΥΛΑΜ ΕΙΠΕ ΜΕ ΜΗ ΠΑΣ ΣΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ...
Θ ΕΛΕΠΝΕ ΣΕ ΤΑ ΚΟΡΤΣΟΠΑ ΘΑ ΧΑΝΤΣ Κ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ....

by piperos19

 


 
Ανάθεμα και τα μακρά όθεν ‘κι πάει λαλία,
Τα' ομμάτια μ' εσκοτείνεψαν ας' σήν αροθυμίαν

Ανάθεμα που αγαπά και ‘κ' επορεί να παίρει,
Όλεν τον κόσμον αν γυρίζ', υπομονήν ‘κί παίρει.

Ανάθεμά σε νέ κουτσή, νέ σκύλ' γεννεμασέα,
Τον ήλεν αίμαν να ελέπ'ς, την γην σκοτεινασέαν.

by Peri

 


 
Anathema kai ta makra
othen ki pai lalia.
to mateme skotinepsan
sin arothimian.

by Antiope

 


 
Eperasa pikras pola..I kardemem matothen
ama nounizo nto esira to pshopom e pligothen
atora ta tragodo...ta basana ta ponai
aman nounizo nto esira ekima t'ashkema xrone....
To tragoudi to tragodo kim mono gia temena
en gia ola ta kardopa ...pou einai pligomena...

by Antiope

 


 
Sevta eho sevta poulo kai sevtalousa girizo
sevta exo sto kardopom kai pos na tagianizo
emis ki an e horigame kakian ki kratose
so pshopom anixes gera kai akoma agapose
kai ta mesanixta eheva dio astra
tenam omaz to prosopos talon ta pshias ta aspra...

by Antiope

 


 

Έλα-ν έπαρ' έναν μαχαίρ', έλα σκίσον και τέρεν,
Τη καρδίας-ι-μ' το ημ'σόν, φωτίαν πώς επαίρεν.

Έλα πουλί μ' ασ' σά μακρά, έλα μη τυριανίεις με,
Έλα-ν η ψή μ' ολίγον έν', εβγαίν' κι άλλο ‘κ' ευρίκ'ς με.

Έλα πουλί μ' ασ' σά μακρά, ντ' έσυρες εκανέθαν,
Έλα να χαίρουμαι κ' εγώ, τα χρόνια μ' ετελέθαν.

by Peri

Related Articles

Σεβνταλίδικα #4

Σεβνταλίδικα #3

Σεβνταλίδικα #2