Σεβνταλίδικα 25

Σουμελα λεν΄την Παναγιά
Σουμέλα λεν' κ' εσένα
θα προσκυνώ την Παναγιά
κ' έρχουμαι με τ' εσένα...

By santetsa

 


 

Έμορφος και παντέμορφος τον κόσμον φώς εδέκες
και άμον εμέν το παλικάρ φίλεμαν πώς κι εδέκες

******

Εσύ κορτσόπον έμορφον μ' εφτάς οικονομίαν
εφίλεσα σε δεύτερον φίλ' με και εσύ πα μίαν

******

Η τσάμια σ' ίς πεντάπλεχτον ντο κειται απάν ση ράσια σ'
κόψον πουλί μ' θέρτσον ατό μη κοπανίζ τα πασεα σ'

By koumouslis

 


 
Αδά σον κατακέφαλον λιθάρε θα κυλίζω,
ατού σα μέσα-ς' τα λεγνά, τα χέρια-μ' θα τυλίζω

******

Εγώ είμ' εκείνο το πουλίν τ' εβγάλ' τα τραγωδίας,
κορτσόπον, αν 'κι παίρτς εμέν, θα 'φτάγω σε μαγείας.

By Peri

 


 
Eγώ 'κι θέλω η εγάπ' να εν' με τα μαϊας
θέλω να εν' αρ με το ναζ' με τα παρακαλίας!!

By santetsa

 


 

Όσον επαρακαλεσα και αρ όσον είπα,είπα
παρακαλώ σε σαντέτσα άλλο μη λες αίκα

******

Αρ με το ναζ πουλόπo μου και τα παρακαλίας
άκσον εγώ ντο λέγω σε,κι ίνταν τα δουλείας

By sarnits

 


 

Ίντανε, πουλί μ΄, ίντανε, κι αέτς έμορφα είναι!
Τυρανεσία ξάι που 'κ' έχ, αούτο σεβντά 'κ' είναι!!!

By santetsa

 


 

 Tα βάσανα και τη σεβντάς και την τυραννεσίαν
santetsa επουγαλεύτα τα,τελένε την καρδίαν

Tη σεβντας και το τερτ αν θέλτς νούντσον κι άλλο καλλίον
το αχουλόπο σ' να μή χάντς την ύεια και τον βίον

By sarnits

 


 

Έναν κι άλλο θα λέγω σε...κι ύστερα θα πάω χάμαι...
κανείς για την σεβντά άλλο να μή ερωτά 'με...

Τα τέρτια μ' και τα βάσανα μ' η καμονήν και ο πόνον
εμέν τιδέν κι εποίκανε εσύ θα τρώς με μόνον

By sarnits

 


 

Βάλτε μαχαίρια πίσταυρα την καλή μ' να οριάζω
αν έρχουνταν να πέρν' ατέν όλους θα μαχαιριάζω!!!

By santetsa

 

Related Articles

Σεβνταλίδικα #4

Σεβνταλίδικα #3

Σεβνταλίδικα #2