Σεβνταλίδικα 27

Αγγέλ' να παραστέκ'νε σε, ο Θέον ν' αναμέν'τσε,
Όσον τ' εχάρες μετ' εμέν, ατό να απομέν'τσε.

By Peri


  

Mικρίκον τσιβαίρτασιν πως έχασες την ύειας
ποιός θα σύρ' την καμονή σ' και την αρωθυμία σ'

By koumouslis


 

Αέτσ' έν πουλί μ' αέτσ' έν, αέτσ' αμόν ντο λέω,
Την ώρα ντο ‘κ' ελέπω σε κάθομαι κά' και κλαίω

By Peri


 
Δευτέρα τρίτ' τετράδ' και πεφτ' παρασκευήν δουλεύω
το σάββα όλια τρώγ' ατά την κερεκήν γυρεύω

By sarnits


 Tα ρασιομυτε ένοιξαν τα λεφτοκάρε φύλλα
μαθάνω σεβνταλούκ εφτάει τεμόν η τρανταφύλλα

By sarnits


 

 Tσιτσέκια και τραντάφυλλα όλα τη παραδείσι
τοπλάεψεν ατά ο θεόν και εποίκεν το κορμίς-ι-

By sarnits


 

Tα δάκρε μ' θα σπογγίζ' ατά σο λώμμα σ' την φανέλα
ους να θα στιχαριάζνε με αρ με τεσόν την έλα

By sarnits


 

Nτο να εφτάω τον ανοιχτήν και ολ' τσοι προφητάδες
εξέρω ντο θα ανοιείς σην ψη μ' λογιών λογιών γεράδες

By koumouslis


 

Έλ' απάν στ'εγγαλιοπον μου και στα σέρεαμ τα δύο
ψήμ να πάει σην κόλασην εσέν κι παραδίω!

By Pontioschris


 

Άμον ήλιος ολόλαμπρος ντ'εβγαίν ασο ρασίν
αέτς εβγαίντς ασ' oσπίτι σ' και καις τεμόν την ψήν

By sarnitsΑτά το μάτες που ελέπ και
ατο τ'άσπρον τη γούλας...
ασην καρδίαν ατ εβγέν
σεράντα λόγιον βρούλας...

 


 

Ατά το μάτες που ελέπ,
πως να μη παλαλούτε...
Άψημον να εν πουλίμ καίεται,
γκρεμός να εν σκοτούται....

Related Articles

Σεβνταλίδικα #4

Σεβνταλίδικα #3

Σεβνταλίδικα #2