Άγγελος με τα φτερά

 

Άγγελος με τα φτερά
και με το σταυρόν σο χερ'
έρθεν και εμέντζεν μας
με τ' άγριον το χαπέρ'.

Θα παίρομε την οδόν
ο Θεόν ντο θα φωτίζ'
κάποτε να κλώσκουμες
το μένεμαν ατ' ορίζ'.

Βαϊ εμάς, αϊλλοί εμάς
που επεκατήβαμε
αΐκον τρανόν κακόν
άλλον πουθέν κ' είδαμε.

 

Related Articles

Ζεί ο Πόντον

Tepedes Tepedes