Κρύον Νερόν

 

Music/vocals: Michalis Kaliontzidis

Κρύον νερόν θα 'ίνουμε
θα μπαίνω σα πέγάδ-α,
να 'ρχούνταν κουβαλούνε με
κορτσόπα και νυφάδ-α.

Αρμένζα Παναγί-α
είπα την αληθεί-α,
ελέπνε σε τ' ομμάτοπα μ'
και καίγεται η καρδί-α μ'.

Αρνί μ' τα τσαρουχόσχοινα σ'
και ντο κοτσοπατεί-ς,
εσύ ακόμα μικρόν είσαι
ντο πολεμάς ν' αντρί-ζιν.

Αέτς πως εμ' ναι γιαβ'
τσεχέλκον παλαλον-ιν,
έλα έμπα σ' τ' εγκαλιόπον μου
πλατύν αμόν αλών-ιν.

Άσπρα είν' τα τσαρ'χόσχοινα σ'
και μαύρα είν' τ' ορτάρ-ια σ',
σε κάθα έναν παλικάρ
ντο παραδείς τα κάλλ-ια σ'.

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'