Ο Τραγωδάνον του Στάθη Νικολαΐδη


Λέτε με να τραγωδώ κι είδα τίναν αγαπώ
που επέμνεν το πουλί μ' το μικρόν το σεβνταλί μ'

Λέτε με να τραγωδώ ερωτάτε με επορώ
άψιμον το ψόπο μ'καίει τ' όνομας το στόμα μ' λέει

Κι έρθεν το γιαβρίν τεμόν κλαίει σ'ορμάν έναν αηδόν
σην φωλέαν κλαίει τ αηδόν άμον κι εμέν μαναχόν

Λέτε με να τραγωδώ επορώ και κι επορώ
η καρδία μ' φτυλακίζ' σην σεβντάν κι ταγιανίζ'

Τραγωδάνε κι αν πονείς εσύ πρέπ να τραγωδείς
η σεβντά έχ' στεναγμούς τέρτια πίκρας και καημούς

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'