Έναν βούραν τσατσόπα - Εσονίγα εσονίγα

 

Ένα βούραν τσάτσοπα λεφτοκάρε καντζόπα
βάλλ' ατα σην τσέπε μου καντουρεύω κορτσόπα.

Εσονίγα εσονίγα κι αρ εγώ ν' επατουλίγα
'ς ση Σιναλού την Παναγιάν τ' αρνόπο μ' ετυλίγα.

Έλα να μονάζω 'σε καντζία θα φάζω σε
ση καπλού(?) το τσάκομαν 'γω θ' απονεγκάζω 'σε.

Τα φυλέματα σεκέρ η καλατσί σ' άμον μελ
θα χερούμε την ζωή πόσων (?) εξέρ.

 

Can you help us complete the lyrics by confirming the questionable and the missing word in red? If so, please email us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.