Εχιονίγα Εχιονίγα - Έναν βούραν τσατσόπα

Έναν βούραν τσατσόπα λεφτοκαρί καντζόπα, (2)
βάλλ' ατά σήν τσόπεα, μου καντουρεύω κορτσόπα. (2)

Εχιονίγα εχιονίγα, κι' άρ' εγώ ν' επατουλίγα, (2)
'ς ση Σιναλού την Παναγιάν τ' αρνόπο μ' ετυλίγα. (2)

Έλα να μονάζω 'σε καντζία θα φάζω σε, (2)
ση καπλού(?) το τσάκομαν 'γω θ' απονεγκάζω 'σε. (2)

Ατός για τ' εμέν επλάστεν, κι' εγώ είμαι για τ' ατόν', (2)
για τ' ατόν' τον τραγωδιάνον, τη γεράς–ίμ' τον γιατρόν. (2)

Ούϊ ν' αηλί εμέν' ν' αηλί, ΄ς σο κιφάλι μ' κάτ' λαλεί, (2)
έμορφον που θα φιλεί πάντα θα παρακαλεί. (2)

 


Lyrics Source: kotsari.com

 

  

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'