From the album:

1  Tas
2  Afino Geia
3  Eteron Kai H Lygerh
4  Tik Tromakton 1
5  Moiroloi    
6  Atsapat 1
7  Pyrrixeios Xoros
8  Tik Tromakton 2
9  Atsapat 2
10 Stis Pikrodafnis Ton Antho